+45 42 55 51 61

Privatlivspolitik

Hos DS-Wollenberg ApS (”Wollenberg”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos Wollenberg, besøger vores hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services, som vi tilbyder.

1. Dataansvar

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

DS-Wollenberg ApS
CVR-nr. 38063359
Banevej 19
5474 Veflinge

2. Besøgende på hjemmesiden

Dette afsnit beskriver Wollenbergs behandling af personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside DS-Wollenberg.dk. Hjemmesiden er til for at informere dig om vores virksomhed, produkter, services og partnerskaber og for at give dig mulighed for at kontakte os.

2.1. Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger om dig vil blive indsamlet i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når du besøger og browser vores hjemmeside
 • Når du forespørger tilbud på produkter og services
 • Når du tilmelder dig Wollenbergs nyhedsbrev
 • Når du kommunikerer med Wollenberg, herunder anvender vores kontaktformular 
 • Når du gør brug af Wollenbergs andre funktioner og services 

2.2. Typer af personoplysninger

Wollenberg kan indsamle og behandle følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse og lignende identifikationsdata
 • Interesser, herunder hvilke produkter og ydelser du har vist interesse for
 • Oplysninger om din anvendelse af vores hjemmeside
 • IP-adresse

2.3. Formål med behandlingen

Personoplysninger bliver indsamlet med følgende formål:

 • Håndtering af kundehenvendelser
 • Kundesupport
 • Distribution af nyhedsbreve og anden reklame/marketing
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Statistik og analyse

2.4. Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger vil som udgangspunkt være baseret på vores legitime interesse i at håndtere forespørgsler og andre anmodninger, gennemføre markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), yde kundeservice, udvikle og evaluere vores produkter og tjenester samt udføre statistikker og analyser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Wollenberg bruger kun dine personoplysninger til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

2.5. Opbevaringsperiode

Personoplysninger, der er indsamlet gennem kontaktformularer, samt øvrig korrespondance, slettes som udgangspunkt efter 1 år, medmindre korrespondancen vedrører en ordre eller et retskrav. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af vores legitime interesse i at kunne yde kundeservice eller håndtere et retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i 2 år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Wollenbergs legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

3. Kontaktpersoner hos Wollenbergs B2B-kunder, leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere

Dette afsnit beskriver Wollenbergs politik for behandling af personoplysninger indsamlet fra ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos Wollenbergs B2B-kunder, leverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere, som samarbejder med Wollenberg.

3.1. Indsamling af personoplysninger

Personoplysninger om dig vil blive indsamlet i en eller flere af følgende tilfælde:

 • Når din virksomhed eller den virksomhed, du er ansat i, indgår en aftale med Wollenberg, herunder køber produkter eller ydelser, som tilbydes af Wollenberg 
 • Når du har vist interesse for Wollenbergs produkter eller ydelser, fx ved at give Wollenberg dit visitkort
 • Når du tilmelder dig Wollenbergs nyhedsbrev 
 • Når du samarbejder eller kommunikerer med Wollenberg  

3.2. Typer af personoplysninger

Wollenberg kan indsamle, behandle og opbevare følgende personoplysninger:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer og lignende identificerende oplysninger
 • Individuelle oplysninger såsom fortrukne sprog
 • Organisationsoplysninger såsom selskabsnavn, selskabsadresse, stilling, forretningsområde, primære arbejdssted og land
 • Kontraktlige oplysninger såsom købsordrer, fakturaer, kontrakter og lignende aftaler mellem din virksomhed (eller arbejdsgiver) og Wollenberg, hvilket bl.a. kan omfatte dine kontaktoplysninger 
 • Finansielle oplysninger såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed 

Sådanne oplysninger kan være afgivet direkte af dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance) eller af tredjepart, fx din arbejdsgiver.

3.3. Formål med behandlingen

Personoplysninger bliver indsamlet med følgende formål:

 • Generelt for at planlægge, opfylde og administrere samarbejdet, herunder eventuelle kontrakter 
 • Administration, fx behandling af betalinger (herunder inddrivelse af udestående fakturaer), vurdering af kreditværdighed, udførelse af bogførings-, revisions- og faktureringsaktiviteter, forsendelse og levering samt supportydelser
 • Nyhedsbreve og lignende markedsføringskommunikation
 • Håndtering af anmodninger fremsat af dig 
 • Generel kommunikation 
 • Udvikling af produkter og tjenester 
 • Statistik og analyse 
 • Compliance og regulatoriske formål, såsom opfyldelse af vores lovmæssige og compliance-relaterede forpligtelser til at hindre ulovlige aktiviteter
 • Tvisthåndtering

3.4. Behandlingsgrundlag

Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for udførelsen af en kontrakt indgået mellem Wollenberg og dig (eller din arbejdsgiver), fx i forbindelse med håndtering af ordrer og administration af samarbejdet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). 

Derudover kan behandlingen af dine personoplysninger være baseret på vores legitime interesse i at håndtere forespørgsler og andre anmodninger, gennemføre markedsføringsaktiviteter (hvor samtykke ikke er påkrævet), yde kundeservice, sikre betalingsdygtighed, håndtere tvister, udvikle og evaluere vores produkter og tjenester samt udføre statistikker og analyser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Wollenbergs behandling af dine personoplysninger kan i nogle tilfælde også være nødvendig for at overholde retlige forpligtelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Wollenberg bruger kun dine personoplysninger til at sende dig produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

3.5. Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive opbevaret i 3 år fra samarbejdets ophør. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Personoplysninger, der indgår i bogføringsmateriale, herunder dokumentation af ordrer, opbevares i 5 år fra regnskabsårets udløb, hvorefter oplysningerne slettes. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af opbevaringskravene i bogføringslovens § 10 og sker derfor med henblik på at overholde gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevares i 2 år, fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af Wollenbergs legitime interesse i at kunne dokumentere, at direkte markedsføring er sket i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

4. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

Wollenberg videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre der er et forretningsbetinget behov herfor, fx fordi videregivelsen er nødvendig for at håndtere en ordre eller din henvendelse til os. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til myndigheder, fx SKAT. Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

Wollenberg overlader i visse tilfælde dine personoplysninger til vores leverandører (databehandlere), som leverer relevante ydelser på Wollenbergs vegne, fx it-leverandører og leverandører af markedsføringsydelser. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner. 

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel som udgangspunkt baseres på EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser. 

5. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt transmission af dine personoplysninger, som du har givet os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du har givet. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

6. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående politik eller ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på nicolai@ds-wollenberg.dk.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail som angivet ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den: 1. marts 2022